Historie

Prof. Van Uven

In 1919, nam Professor Van Uven het initiatief om de studenten van de Landbouwuniversiteit de gelegenheid te geven muziek te laten maken. Op 16 oktober vond de eerste repetitie plaats in de serre van café ‘van Brummelen’. Symfonie muziek vulde het café. Vanaf die dag ging het gezelschap verder onder de naam Wageningsch Studenten Orkest (WSO).

In 1925 kreeg het orkest een formeel verenigingsstatuut en ging het verder onder de naam Wageningsche Studenten Orkest Vereeniging (WSOV). Het orkest bestond voornamelijk uit violen, altviolen, en celli. Contrabassen waren problematisch, en ook blazers namen sporadisch deel aan het orkest. Professor van Uven wist dit op te vangen met behulp van piano en harmonium. Doorgaans werd er twee maal per jaar een programma ten gehore gebracht, elk programma werd drie keer uitgevoerd. Van 1941 tot 1945 werd er geen muziek gemaakt.

In Omnibus Musica...

Toen de Landbouwhogeschool in het najaar van 1945 de activiteiten weer hervatte, werd ook het orkest nieuw leven ingeblazen. Het orkest werd ditmaal versterkt door blazers en ook de contrabas was vertegenwoordigd. In december 1945 werd er besloten om naast het studentenorkest ook het Wagenings Studentenkoor op te richten. In 1947 werden koor en orkest geïntegreerd tot de Wageningse Studenten Koor- en Orkest Vereniging. Zowel het orkest als het koor stonden onder de leiding van Prof. Van Uven.

In 1959 droeg Van Uven de koordirectie over aan Raimond Maris, welke het ‘a capella’ zingen introduceerde. Frits Kox nam in 1957 tot 1960 de dirigeerstok over van Van Uven, en dirigeerde in vervolg het orkest. Toen Maris in 1959 stopte met dirigeren van het koor nam Kox de taak over, en dirigeerde dus ook het koor. Frits Kox werd vervolgens opgevolgd door Dick Blokbergen.

In de periode dat Dick Blokbergen dirigeerde, gebeurde er veel in de muziekwereld van Wageningen. Zo werd de Stedelijke Muziekschool opgericht en bereikte de democratiegolf van die jaren ook binnen de WSKOV zijn hoogtepunt. Veel ceremonieel verdween en maakte plaats voor een totale openstelling van de vereniging. Daarnaast werd een nieuwe traditie ingezet met het ontstaan van het Van Uven Concours, dat later uitgroeide tot het jaarlijkse Van Uven Festival.

Een b(l)oeiende muziekwereld

In 1978 nam Blokbergen afscheid van de WSKOV. Hij werd opgevolgd door Cees Mobach. Mobach was na Van Uven de dirigent die het orkest het langst heeft geleid. Hij bouwde dan al snel een reputatie op van een enthousiast, creatief en effectief leider van koor en orkest. In de periode dat Mobach als dirigent aantrad kende het Wageningse muziekleven een ongekende bloei. Het orkest groeide uit z’n voegen en paste nauwelijks meer op het podium van de Aula, alwaar de concerten werden gegeven. Helaas gooide de onderwijshervormingen roet in het eten. Studenten studeerden steeds korter en tot op de dag van vandaag kent de vereniging een snelle doorstroom. Het blijft lastig om continuïteit te waarborgen.

Na bijna twintig succesvolle jaren heeft Cees Mobach in het voorjaar van 2008 afscheid moeten nemen van de WSKOV. Na een periode van vervangers is er een opvolger gevonden in Frank Adams. Frank Adams wist het orkest snel naar een hoger niveau te brengen. Ook de muziekstijl veranderde: in plaats van de meer onbekende muziek, werden nu ook grotere symfonieën uitgevoerd.

In het koor trok Dick Blokbergen, na zijn aanstelling in 1960, al snel repetitoren aan die de werken met het koor instudeerden. In 1971 werd door de nieuwe koordirigent Dick Hollander het ‘a cappella’ zingen geherintroduceerd. Hollander dirigeerde het koor tot 1978 waarna Dineke Adema het dirigentschap accepteerde. Ger Vos stond aan het roer vanaf 1985 tot 2015 waar hij met 30 jaar trouwe dienst vele zangers heeft geïnspireerd en choraal zingen voor de jonge studenten een leuke bezigheid wist te houden. Medio 2015 heeft Krista Audere het stokje met veel energie overgenomen.