Contact

Post- en bezoekadres:
WSKOV ‘Klankrijk’
Generaal Foulkesweg 1A
6703 BG Wageningen

E-mail: wskov@wur.nl

Telefoon: +31(0)6 12840699

Facebook: WSKOV Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging

Rekeningnummer:
948045 tnv WSKOV te Wageningen
IBAN: NL73 INGB 0000 948045
BIC: INGBNL2A

Formele naam: Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging
KvK-nummer: 40120680
SEPA Incassant-ID: NL58ZZZ401206800000