Adverteren

De Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV) biedt ook de mogelijkheid om adverteerder te worden. Advertenties kunnen op de website geplaatst worden of  in het programma boekje wat iedereen voor een concert ontvangt. Ook wordt er geadverteerd tijdens het lustrum en buitenlandse reizen.

Bent u geinteresseerd? Stuur dan een mail naar wskov@wur.nl!